Lek og vennskap

I BarnehagenVår Hosletoppen får barna utløp for fantasien og opplever lekens magiske verden! Leken er med oss både inne, ute og på turene våre. Barna har det gøy! Det er rom for latter, glede, tull og tøys!

Leken er barnas viktigste aktivitet. Barn møter andre barn gjennom lek. I dette fellesskapet dannes grunnlaget for vennskap med hverandre, som igjen er kilden til barnets trivsel i barnehagen. Leken er først og fremst lystbetont, men det er også mye læring og utvikling som skjer i leken. Den er en viktig arena for samhandling, bearbeiding av erfaringer og utprøving.

Hos oss tar vi leken på alvor med tilstedeværende voksne. De voksne er lydhøre, aktive, støttede og oppmuntrende i barnas lek. De voksne tilfører aktivt momenter og næring til leken gjennom lesing, dramatisering, musikk, forming og turer. Med veiledning, observasjon og støtte hjelper vi barna til å utvikle og berike lekekompetansen, og det gode samspillet i leken.

Vi tilrettelegger slik at barna får mulighet til å utfolde seg i et utviklende, kreativt, fantasifullt og spennende lekemiljø. Lekemiljø og lekemateriell endres etter barnas interesser og modningsnivå. Vi ommøblerer, supplerer og endrer miljøet og lekemateriell flere ganger i løpet av et barnehageår, slik at det blir dynamiske og levende. Vi har også vårt helt eget lekotek der voksne sammen med barna kan hente lekekasser med ulikt tema til avdelingen. Barna får medvirke og påvirke. Dette inspirerer barna og det dannes fine lekegrupper og ny lek.

Uteområdet er formet slik at det stimulerer til fysisk og allsidig lek, som fremmer bevegelsesgleden allsidig bevegelseserfaring og sanseerfaring. På turene våre får leken en ny dimensjon; et dødt tre blir til en båt, en pinne blir et menneske og steinene blir de tre bukkene bruse. Turområdene våre gir barna nye lekeimpulser, som igjen kan stimulere til at nye vennskap skapes, og barn får prøve ut nye roller i leken.