Årsplan

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som planlegges og vurderes. Barnehagens pedagogiske arbeid er begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. 

Planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid har flere funksjoner:

  • Personalet tenker og handler systematisk i det pedagogiske arbeidet
  • Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegrupper
  • Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen
  • Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten
  • Barnehagens årsplan er også et viktig dokument for myndighetenes oppfølging og tilsyn med barnehagen

Her er vår årsplan:

Årsplan 2024-2025