Marihøne - Skolestartere

Det siste året i barnehagen samler vi alle skolestartere på avdeling Marihøne. Dette har vi god erfaring med. Barna blir godt kjent med mange jevnaldrende og får flere relasjoner før de starter på skolen. På denne avdelingen har vi fokus på skoleforberedende aktiviteter, turer, natur og friluft. Marihøne er ofte på tur, og ved at alle barna er jevnaldrende kan vi gå både lengre og mer utholdende turer i skogen. Vi er innom alle fagområdene på tur og er opptatt av at barna skal få gode opplevelser med friluftsliv året rundt. Vi stopper opp og lærer hva trær og blomster heter, vi lager fantasi-skip og er pirater, vi kan sette oss ned og bare nyte naturens stemning rundt bålplassen. Ved å bevege oss i naturen forbedrer barna grov- og finmotorikken. Ulent terreng, steiner å klatre på, skatter å finne på bakken, kongler å leke med, pinner å sanke inn og insekter å ta vare på. Turer i naturen kan romme et hav med spennende utfordringer og oppdagelser! Det er nå barna får lært gode vaner når det kommer til natur, friluft og naturvern, og vi gjør det igjennom turer og diverse opplegg igjennom året. Skolestarterne våre skal få mange fine opplevelser og minner de skal ta med seg videre i livet. Det fokuseres på selvstendighet, organisert lek og utvikling av sosial kompetanse med tanke på samarbeid, inkludering og empati. Samtaler, undring og spørsmål rundt dette med skolestart har vi også fokus på. Begreper knyttet til skole blir snakket om og forklart, så det ikke blir så skummelt.

Skoleforberedende aktiviteter:

  • Bli kjent med bokstaver, tall og klokken
  • Riktig blyantgrep og lære å skrive navnet sitt
  • Sitte i ro over en lengre periode
  • Lese bok som skal gjenfortelles
  • Øve på å ta imot beskjeder og gjennomføre det
  • Ta ordet i en gruppe

Alle Marihønebarna er på friluftskole på høsten (som finansieres av barnehagen). Det er også tilbud om skiskole for 4 og 5 åringene på vinteren.