Barn og voksne hånd i hånd

Vår visjon

De voksnes holdninger er avgjørende for hvordan barna utvikler seg og «vokser» i barnehagen. Hvordan vi voksne er som rollemodeller og støttespillere for barna har mye å si for barnas trivsel, læring og danning. Vi ser på barna som selvstendige individer med rettigheter til sine egne opplevelser, følelser og intensjoner. Vi er MED barna og vi ser på barn og voksne som likeverdige. Hånd i hånd med barna er vi trygge, tilgjengelige, støttende og medforskende veiledere i hverdagen. Vi møter barna med anerkjennelse, både gjennom kommunikasjon, holdninger og væremåte.