Småbarnsavdelingene (1-3 år)

TUSENBEN, SNEGLE OG SOMMERFUGL

For de yngste barna er det den daglige omsorgen, tryggheten og trivselen som står i fokus. Det er gode rutiner for primære behov som soving, spising og omsorg samtidig som vi ser alle mulighetene som ligger hos hver og en. Vi gir barna gode opplevelser for lek og læring både ute og inne. Sang, rim, regler, eventyrstunder, dans og formingsaktiviteter er noe barna koser seg med daglig. Det er tilstedeværende voksne som sitter på gulvet der barna oppholder seg, slik at vi kan være lydhøre for barnas ytinger, forstå og følge opp det barna formidler. Vi legger vekt på sosial emosjonell utvikling; kjenne på - og stå i egne  følelser, sette seg inn i andres sted og vise empati og omtanke. Så snart barna er trygge i barnehagen går vi ut på turer i nærmiljøet. Turene blir lengre i takt med barnets alder. Barna i BarnehagenVår har også glede av hverandre på tvers av avdelingene med lek og fellessamlinger. Vi følger mange tradisjoner gjennom året, for eksempel jul, påske, karneval, 17.mai.