BarnehagenVår Hosletoppen

BarnehagenVår er en privat barnehagekjede med tilsammen seks barnehager; tre i Bærum kommune og tre i Oslo kommune.

BarnehagenVår Hosletoppen er en syv avdelingsbarnehage med ca 109 barn. Barnehagen ligger idyllisk til på Hosle i et stille og rolig villaområdet "vegg i vegg" til Hosletoppen ungdomskole, en stor gresslette og fotballbane. Det er fantastiske skogsområder i umiddelbar nærhet som danner grunnlaget for vårt fokusområde: Natur og friluft. Hos oss preges dagene av glede, samhold, mestring, utforskning og læring. Barnehagen startet opp i 2015 oghar flotte lokaler tilrettelagt for barna med spennende løsninger for lek både ute og inne.