Natur og friluft

Barna blir glad i å være ute og får erfaring med mulighetene naturen har å by på!

Med engasjerte voksne legges det til rette for barns læring og mestring i naturen gjennom utforskning, undring, oppdagelser og lek. Det å leke i og med naturen er en vikitg del av den pedagogiske plattformen til barnehagen. Vi bruker naturen som en aktiv lekearena og med skogsområder, skiløyper, akebakker og skøytebane.

Vi har tilgang til en hytte i skogen ved Haga golfklubb. Her koser vi oss sommer som vinter med naturlekeplass som stadig er i utvikling: Hinderløyper, klatrebaner, husker av tauverk og gapahuk. Det er også muligheter for å kose seg inne på hytta på kalde eller våte dager med en egen utedo. Hytta blir brukt av samtlige avdelinger i BarnehagenVår. På uteormåde til BarnehagenVår har vi en lavvo som blir benyttet flittig. Her har vi koselige eventyrsamlinger og lager mat på ovnen. På turene våres lages det deilig mat på bål/bålpanne.

De eldste barna er på friluftskole hver høst, som finansieres av barnehagen. Det er også tilbud om skiskole for 4 og 5 åringene på vinteren.