Storbarnsavdelingene (3-5 år)

Edderkopp, Humle og Gresshoppe

Barna er på ukentlige turer i nærområdet vårt. Sauejordet, fredaskogen, Hagagolf og andre skogsområder i nærheten blir flittig brukt. Dagene preges Bl.a. av lek, læring, samlingsstunder med eventyr og dramatisering, formingsaktiviteter, dans, selvstendighet og mestring. Vi er opptatatt av gode og trygge relasjoner mellom barna og de voksne, og deler ofte avdelingen i mindre gruppe, som igjen bidrar til at barna får gode lekeforutsetninger. En viktig dimensjon i livet er å ha venner. Vi har fokus på å utvikle barnas sosiale kompetanse som er grunnlaget for læring og utvikling. Hovedmålet er å styrke barnas evne til empati, mestring av følelser og til problemløsning. Barna I BarnehagenVår har også glede av hverandre på tvers av avdelingene med lek og fellessamlinger. Vi følger mange tradisjoner gjennom året, for eksempel jul, påske, karneval, 17.mai.

Det er også tilbud om skiskole for 4 og 5 åringene på vinteren.