Søk plass

Åpen dag/ Besøk BarnehagenVår

15. februar kl. 10.00 har vi åpen dag i BarnehagenVår Hosletoppen. Dette er et tilbud til alle som vurderer å søke barnehageplass hos oss, og som ønsker å bli bedre kjent med barnehagen før søknadsfristen går ut. Det blir en liten omvisning i barnehagen, og dere vil få et lite innblikk av noe vi holder på med i barnehagen.

Påmelding til styrer, Grete:

Mail: hosletoppen@barnehagenvaar.no

Tlf: 40673690

 

Det er samordnet opptak i Bærum kommune. 

- Elektronisk søknad - Barnehageplass 

 

Priser

I statsbudsjettet fastsettes det hvert år hvor mye foreldre skal betale for en heldags barnehageplass i kommunal/privat barnehage. Nasjonalsats sats fra fra 01.01.23 er kr. 3.000,-  Betaling for mat kommer i tillegg. (se mer om  dette innunder "kost").

Barnehagen har søskenmoderasjon og redusert betaling, inntekstregulert. For mer informasjon: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/foreldrebetaling/