Søk plass

Det er samordnet opptak i Bærum kommune. 

- Elektronisk søknad - Barnehageplass 

Ta gjerne kontakt med styrer om du vil komme på besøk, eller har spørsmål vedrørende barnehagen.

Priser

I statsbudsjettet fastsettes det hvert år hvor mye foreldre skal betale for en heldags barnehageplass i kommunal/privat barnehage. Nasjonalsats sats fra fra 01.01.21 er kr. 3.230,-  Betaling for mat kommer i tillegg. (se mer om  dette innunder "kost").

Barnehagen har søskenmoderasjon og redusert betaling, inntekstregulert. For mer informasjon: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/foreldrebetaling/