BarnehagenVår Hosletoppen

 

 

BarnehagenVår startet opp en ny 7 avdelings barnehage 1.mai 2015

Alder: 0-6 år

Åpningstid: mandag til fredag 07.00-17.00

 

Barn og voksne hånd i hånd

De voksnes holdninger av avgjørende for hvordan barna utvikler seg i barnehagen. Vi ser barna som et selvstendig individ, med rettigheter til sine egne opplevelser, følelser og intensjoner.

Hånd i hånd med barna er vi trygge, tilgjengelige, støttende og medforskende veiledere i hverdagen.
Vi møter barna med anerkjennelse, både gjennom kommunikasjon, holdninger og væremåte. Vi tilpasser hverdagen etter barnets individuelle behov. Det er viktig at barna får tid til å utforske, leke og oppdage.

 

Natur og friluft

BarnehagenVår Hosletoppen ligger idyllisk til i et stille og rolig villaområde "vegg i vegg" til Hosletoppen ungdomskole, en stor gresslette og fotballbane. Det er fantastiske skogsområder i umiddelbar nærhet som danner grunnlaget for vårt fokusområde: Natur og Friluft

"Barna skal bli glad i å være ute og få erfaring med de mulighetene naturen har å by på"

Det å leke i og med naturen er en viktig del av den pedagogiske plattformen til barnehagen. Vi bruker naturen som en aktiv lekearena. Barnehagens nærhet til marka er unik; med fantastiske skogsområder, skiløyper, akebakker og skøytebane. Med engasjerte voksne som brenner for friluft legges det til rette for barns læring og mestring i naturen gjennom utforskning, undring, oppdagelser og lek. Uansett alder og modningsnivå vil alle barna få oppleve at de mestrer.

Vi leier en hytte i skogkanten ved Haga golfklubb. Her koser vi oss sommer som vinter med en fantstisk natturlekeplass, som stadig er i utvikling; hinderløyper, klatrebaner, husker av tauverk og gapahuk. Det er også muligheter for å kose seg inne på hytta på kalde eller våte dager, med en egen utedo. Hytta blir brukt av samtlige avdelinger i BarnehagenVår. På uteområdet til BarnehagenVår har vi en lavvo som blir benyttet flittig. Her har vi koselig eventyrsamlinger og lager mat på ovnen. På turene våres lages det deilig mat på bål/bålpanne.

De eldste barna i barnehagenVår er på friluftskole hver høst, som finansieres av barnehagen. Det er også tilbud om skiskole for 4 og 5 årignene på viteren.

  

  

Lekemiljø

Barnehagen har flotte nye lokaler tilrettelagt for barna med spennende løsninger både ute og inne.

Barnehagen har plass til 100 barn, og er delt avdelingsvis. Alle avdelinger har et stort oppholdsrom med tilhørende temarom. Denne inndeling av rommene gir barna spennende opplevelser og inspirerer til deltagelse, kreativitet, undring, utforskning og mest av alt glede og humor. Temarommene gir også mulighet for å imøtekomme barnas behov for å leke og samspille i mindre grupper med engasjerte og deltagende voksne. Temarommene kan også være i endring etter hva som opptar barna. Barna skal medvirke og påvirke barnehagehverdagen sin. I tillegg til temarommene har avdelingens oppholdsrom et spennende miljø med ulike lekesoner som erobres av barna. Vi har flere småkjøkken i hver etasje som gir god atmosfære og ro i matsituasjonen. Barna har også mulighet til å delta aktivt i matlaging, dekking og rydding av bord.

 

 

Eventyrlig uteområde

Uteområdet er formet slik at det stimulerer til fysisk og allsdig lek. Varierte aktiviteter fremmer bevegelsesgleden, allsidig bevegelseserfaring og sanseerfaring. Det skapes trivsel, opplevelser og læring. Barna får spille ut sin fantasi og kreativitet. Terrenget er kupert og variert med gress, sand, asfaltbelagte områder, liten skog, gummidekke og kunstgress. Vi har varierte lekeapparater. Barnehagen har en lavvo på uteområdet som skal benyttes året rundt. Her blir det hyggelige opplevelser og koselig samvær rundt bålet.Vi har en stor gresslette og fotballbane som nærmeste nabo til barnehagen. Perfekt å benytte til ulike aktiviteter sommer som vinter. 

    

Avdelinger

 

Småbarnsavdelingene (1 – 3år)

  Tusenben Snegle Gresshoppe
 

For de yngste barna er den daglige omsorgen, tryggheten og trivsel som står i fokus. Det er gode rutiner for primære behov som soving, spising og kos samtidig som vi ser alle mulighetene som ligger hos hver og en. Vi gir barna gode opplevelser for lek og læring både ute og inne. Sang, rim, regler, eventyrstunder, dans og formingsaktiviteter er noe barna koser seg med til daglig. Så snart barna er trygge i barnehagen går vi ut på turer. Vi er spesielt opptatt av småbarnas kommunikasjon og vennskapets betydning. Vi legger vekt på empatitrening; kjenne igjen tegn på følelser, sette seg inn i andres sted og vise medfølelse og omtanke. Vi voksne tolker og er lydhør ovenfor barnas ytringer. Alle barna blir sett og hørt.


Storbarnsavdelinger (3-6 år)

 
Edderkopp Humle Sommerfugl Marihøne

I BarnehagenVår Hosletoppen går alle barna som går siste året i barnehagen før skolestart på samme avdeling.  Siste året i barnehagen er det ekstra fokus på Friluft. Det er både skiskole, friluftskole, skøyter, turer til Sætern Gård, og masse hygge på hytta vår i skogen.

Natur og friluft preger barnehagehverdagen vår. Barna får minnerike opplevelser med tilstedeværende voksne. Vi benytter fenomener i naturen som elementer til undring og oppdagelse. Ved kombinasjon av voksenstyrte aktiviteter og frilek motiveres barna til å bevege seg i forskjellig terreng og bruke kroppen sin. Aking, ski, skøyter, bål, latter, fart og spenning er bare noe av det barna opplever på tur. Inne på avdelingen koser vi oss med samlingstunder, eventyr, dans, drama, formingasktiviteter og frilek. Vi deler ofte avdelingen i mindre grupper. Vi er opptatt av å gi barna gode lekeforutsetninger, der de skal oppleve ro og få bedre kontakt med voksen og barn. En viktig dimensjon i livet er å ha venner. Vi har fokus på å utvikle barnas sosiale kompetanse gjennom hele året både i form av barnas frilek og voksenstyrte aktiviteter. Hovedmålet er å styrke barnas evne til empati, mestring av sinne og evne til problemløsning.

 

 

Kosthold

 

Pr dags dato er prisen for kost i barnehagen kr. 600,- i måneden. Matserveringen i BarnehagenVår Hosletoppen består av:

Lunsj: Varmlunsj fra Bogstad catering 4 dager i uken, 1 dag med havregrøt. Meny Bogstad catering :Klikk for å laste ned

Ettermiddagsmåltid: Brødmat, knekkebrød og frukt.

Det serveres vann til varmmat og melk til brødmåltidene.

Eventuell frokost medbringes, og kan spises i barnehagen frem til 09.00

Vi lager ofte varmmat på bål/bålpanne på turene våre.

Barnehagen skal ikke bare være en pedagogisk institusjon, men også helsefremmende. Barnehagens arbeid i forhold til måltider blir også da viktig. Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold enten den er medbrakt eller blir servert. Foreldre har det grunnleggende ansvar for barns kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barns matvaner, kost og helse.Vaner etableres tidlig,- sunn og variert mat og godt tilrettelagte måltider i barnehagen vil bidra til å tidlig legge grunnlag for gode kostvaner.

Noen punkter som er viktige, og som vi tar hensyn til når det gjelder måltider i barnehagen:

  • Settes av god tid til hvert måltd,
  • Legge til rette for å kunne spise frokost.
  • Legge til rette for at de voksne tar aktivt del i måltidet og spiser sammen med barna
  • Sørge for god hygiene før og under måltidet og ved oppbevaring og tilberedning av mat.
  • Måltidene settes sammen av mat fra følgende tre grupper;1)  Grovt brød, grove kornprodukter,poteter,ris og pasta 2) Grønnsaker og frukt/bær, 3) Fisk,annen sjømat, kjøtt,ost,egg,bønner,linser etc.