Vår pedagogikk

 

Natur og friluft

Barna skal bli glad i å være ute og få erfaring med de mulighetene naturen har å by på.

Det å leke i og med naturen er en viktig del av den pedagogiske plattformen til barnehagen. Vi bruker naturen som en aktiv lekearena. Barnehagens nærhet til marka er unikt; med fantastiske skogsområder, skiløyper og akebakker. Med engasjerte voksne som brenner for friluft legges det til rette for barns læring og mestring i naturen gjennom utforskning, undring, oppdagelser og lek. Uansett alder og modningsnivå vil alle barna få oppleve at de mestrer. 

  

 

Barn og voksne hånd i hånd

De voksnes holdninger av avgjørende for hvordan barna utvikler seg i barnehagen. Vi ser barna som et selvstendig individ, med rettigheter til sine egne opplevelser, følelser og intensjoner.

Hånd i hånd med barna er vi trygge, tilgjengelige, støttende og medforskende veiledere i hverdagen.
Vi møter barna med anerkjennelse, både gjennom kommunikasjon, holdninger og væremåte. Vi tilpasser hverdagen etter barnets individuelle behov. Det er viktig at barna får tid til å utforske, leke og oppdage.