BarnehagenVår Hosletoppen

BarnehagenVår startet opp en ny 7 avdelings barnehage 1.mai 2015

Alder: 0-6 år

Åpningstid: mandag til fredag 07.00-17.00

 

BarnehagenVår Hosletoppen ligger idyllisk til i et stille og rolig villaområde "vegg i vegg" til Hosletoppen ungdomskole, en stor gresslette og fotballbane. Det er fantastiske skogsområder i umiddelbar nærhet som danner grunnlaget for vårt fokusområde: natur og friluft. Barnehagen har flotte nye lokaler tilrettelagt for barna med spennende løsninger både ute og inne.

 

Innelekemiljøet

Barnehagen har plass til 100 barn, og er delt avdelingsvis. Alle avdelinger har et stort oppholdsrom med tilhørende temarom. Temarommene benyttes på tvers av avdelingene. Denne inndeling av rommene gir barna spennende opplevelser og inspirerer til deltagelse, kreativitet, undring, utforskning og mest av alt glede og humor. Temarommene gir også mulighet for å imøtekomme barnas behov for å leke og samspille i mindre grupper med engasjerte og deltagende voksne. Temarommene kan også være i endring etter hva som opptar barna. Barna skal medvirke og påvirke barnehagehverdagen sin. I tillegg til temarommene har avdelingens oppholdsrom et spennende miljø med ulike lekesoner som erobres av barna. Vi har flere småkjøkken i hver etasje som gir god atmosfære og ro i matsituasjonen. Barna har også mulighet til å delta aktivt i matlaging, dekking og rydding av bord.

 

Eventyrlig uteområde

Uteområdet er formet slik at det stimulerer til fysisk og allsdig lek. Varierte aktiviteter fremmer bevegelsesgleden, allsidig bevegelseserfaring og sanseerfaring. Det skapes trivsel, opplevelser og læring. Barna får spille ut sin fantasi og kreativitet. Terrenget er kupert og variert med gress, sand, asfaltbelagte områder, liten skog, gummidekke og kunstgress. Vi har varierte lekeapparater. Barnehagen har en lavvo på uteområdet som skal benyttes året rundt. Her blir det hyggelige opplevelser og koselig samvær rundt bålet.Vi har en stor gresslette og fotballbane som nærmeste nabo til barnehagen. Perfekt å benytte til ulike aktiviteter sommer som vinter. 

  

Velkommen til BarnehagenVår  Hosletoppen!